Noem je mij Dom? lespakket

Het bezoek aan de toren en kerk wordt in de klas voorbereid. Op deze manier krijgen de leerlingen een inhoudelijk kader en kunnen zij zich vast verheugen op hun bezoek!

De voorbereiding op het bezoek bestaat uit drie onderdelen:

  1. Bekijken en nabespreken korte film '2000 jaar Domplein voor kinderen' gemaakt door Jan de Rode (8 min 34). Voor de nabespreking kun je gebruik maken van het werkblad en het bijbehorende antwoordenvel.
  2. Het voorlezen van het verhaal van Marie Baarspul: 'Vandaag is het anders' (10 min). Bespreek het verhaal na met de kinderen. Het verhaal heet ‘Vandaag is het anders’, maar wat weet je nu over een normale dag van Maarten? En wat is er vandaag zo anders? Wat zien Maarten en torenwachter Thomas vanaf de toren gebeuren? Wat denk je dat er daarna is gebeurd? 
  3. Bespreek met de kinderen dat ze een bezoek gaan brengen aan een belangrijk monument. Wat is eigenlijk een monument? Denk je dat dit monument er ook nog is als jouw kleinkinderen zo oud zijn als jij nu? Wat is er voor nodig om het te bewaren? Koppel dit aan het gedrag dat van de kinderen en begeleiders wordt verwacht. De Domkerk is niet alleen een monument, maar ook een kerk, die nog altijd gebruikt wordt. Hoe bezoek je een kerk?

Aanvullende tips: natuurlijk kun je teruggrijpen op wat leerlingen al weten over de thema’s Middeleeuwen, kerkenbouw, beeldenstorm etc. en zo hun voorkennis activeren. Ze kunnen de informatie tijdens het bezoek dan beter plaatsen. Zie eigen methode wereldoriëntatie of bijvoorbeeld de website entoen.nu.

Terug op school
Op school kun je het bezoek kort nabespreken. Als je wat meer tijd hebt, kun je de verwerkingsopdracht doen.

Nabespreken ervaringen bezoek:
Terughalen wat de leerlingen hebben gedaan, gezien, gedacht etc. Nog vragen onbeantwoord? Een klas mag de meest opvallende vragen mailen naar de Domkerk, dat kan naar secretariaat@domkerk.nl, onder vermelding van ‘vraag voor educatieve dienst’. Vrijwilligers zullen die dan beantwoorden. Tip: kijken naar aflevering van Het Klokhuis over Klokken Gieten!

Verwerkingsopdracht:
Weet je nog dat we op het plein stonden? Op de plek waar vroeger het stuk van de kerk stond dat nu weg is door de storm? Dat is nu een lege plek. Sommige mensen vinden het wel handig, zo’n open plein. Kun je mooi bijeenkomsten, markten, openluchtconcerten en zo houden. Anderen vinden het maar een kale boel en een tochtgat – waar het altijd waait. Ze vinden dat er weer een gebouw zou moeten komen. Misschien wel de oude kerk herbouwen? Stel dat jij het voor het zeggen had hier in de stad… wat zou jij dan doen met het Domplein? Wat vind jij de beste manier om deze open ruimte te gebruiken? Maak een ontwerp van jouw plan!

Suggesties voor leerkracht:
· in groepjes laten uitwerken op papier of in maquette.
· in een pitch ontwerpen aan elkaar presenteren.
· gemeenteraad nadoen: debatteren over de ontwerpen.
· ontwerpen tentoonstellen, andere klassen en ouders uitnodigen.
· in groepjes leerlingen mensen op Domplein interviewen wat zij zouden doen met het plein.