Privacybeleid

Algemeen

Domtoren.nl is de officiële website van de Utrechtse Domtoren en maakt onderdeel uit van Stichting Utrecht Marketing, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Stichting Utrecht Marketing is gevestigd in Utrecht aan Domplein 9, 3512 JC.

Op domtoren.nl vind je alle informatie over het icoon van de stad Utrecht en alle activiteiten die daar plaatsvinden. Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Aanmelden
Wanneer je je via deze website aanmeldt voor de nieuwsbrief, kan je regelmatig een nieuwsbrief verwachten. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens in ons emailsysteem Mailinglijst (waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten) en gebruiken deze uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrief. De ingevulde gegevens gebruiken we als volgt:

E-mailadres (verplicht): het e-mailadres is noodzakelijk om je de nieuwsbrief te verzenden.
Het opgeven van voornaam, achternaam en geslacht is  optioneel. Als je deze gegevens invult worden deze uitsluitend bewaard in het emailsysteem Mailinglijst.

Als je je aanmeldt, ontvang je een opt-in voor de nieuwsbrief. Door gebruik te maken van deze opt-in, geef je aan ons toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief. We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van welke gegevens we van jou vragen en waarom. Is er iets niet duidelijk? Of missen we iets? Stuur gerust een mailtje naar domtoren@utrechtmarketing.nl en stel je vraag.

Afmelden
Je kunt je gegeven toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde weer intrekken. Onderaan elke mailing staat een link om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevensverwerking

Als je je registreert voor persoonlijke diensten (zoals de nieuwsbrief), tickets aanschaft in de webshop of een boeking plaatst voor een groepsbezoek of ontvangst dan worden persoonlijke gegevens verzameld zoals naam, adres, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Indien nodig worden ook betaalgegevens verzameld.

Wij gebruiken deze persoonlijke data uitsluitend voor toegang tot de betreffende diensten waar registratie of betalingen aan verbonden zijn. De gegevens worden alleen opgevraagd en verwerkt binnen de grenzen van de overeenkomst die we met je aan gaan. Ook worden persoonsgegevens verwerkt als dit noodzakelijk is om een op ons rustende wettelijke verplichting na te komen.

Camerasystemen
Tijdens je bezoek aan ons museum of winkel kan het zijn dat onze veiligheidscamera’s jouw aanwezigheid registreren. Daarvoor hebben we een gerechtvaardigd belang. Wij doen dit voor de veiligheid van bezoekers, personeel en onze gebouwen. Er worden geen persoonlijke gegevens gekoppeld aan deze camerabeelden.

Delen van gegevens met derden
Je informatie kan verstrekt worden aan derden wanneer:
–  je daar zelf toestemming voor geeft;
– deze informatie niet tot jou als persoon kan worden herleid / is geanonimiseerd;
– dat moet op grond van de wet;
– dat nodig geacht is voor het uitvoeren van een overeenkomst met je
–  daar een gerechtvaardigde reden voor is.

Het betreft hier de leverancier van het boekingssysteem, de nieuwsbrief en de uitvoerder van het continue bezoekersonderzoek.

Zonder je toestemming worden jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekt voor marketing doeleinden.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Stichting Utrecht Marketing zorgt er voor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt en met alle partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit houdt in dat organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om je te kunnen verzekeren dat je privacy geborgd is.

Bewaartermijnen

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat je ons vraagt om je gegevens te verwijderen. Persoonsgegevens met betrekking tot boekingen met financiële en fiscale gegevens worden 7 jaar bewaard.  De camerabeelden van het museum of de winkel worden twee weken bewaard en daarna automatisch gewist (tenzij er sprake is van een calamiteit in een bepaalde periode, dan worden beelden incidenteel langer bewaard).

Rechten

Op 25 mei 2018 zijn de regels verder aangescherpt met betrekking tot gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mochten je gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, heb je het recht te vragen dat deze gegevens verwijderd worden. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst. Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen uit ons systeem? Mail dan naar domtoren@utrechtmarketing.nl o.v.v. ‘Verwijder mijn gegevens van domtoren.nl’ en geef in deze mail in ieder geval je achternaam en het mailadres waarmee je jezelf had ingeschreven op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Aan de hand van deze gegevens kunnen we je opzoeken en je gegevens verwijderen. Alle gegevens worden verstuurd via een SSL verbinding.

Andere rechten die je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt, zijn de rechten op inzage of wijziging van je persoonsgegevens of het recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je van één van deze rechten gebruik maken, mail dan naar infoavg@utrechtmarketing.nl

Klachten

Mocht je vinden dat wij ons niet aan de geldende privacyregelgeving houden, dan helpen wij je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. Stichting Utrecht Marketing behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen en te actualiseren.

Vragen, verzoeken en klachten

Heb je een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens door Utrecht Marketing Domtoren? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 030-2360010 of stuur een e-mail naar domtoren@utrechtmarketing.nl.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies: Google Analytics / Universal Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit zijn functionele cookies waar geen persoonsgegevens in worden opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Graag wijzen wij je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, waarmee je kan voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond : Wat zijn cookies? | Waarvoor dienen cookies? | Cookies verwijderen | Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

De cookieverklaring van cookierecht.nl heeft als bron gediend bij de totstandkoming van dit document. Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Domtoren.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Cookies