Restauratie

De Domtoren is al meer dan 600 jaar oud en staat altijd bloot aan wind, regen, vrieskou en zonnestralen. Het is belangrijk om alle schade zo snel mogelijk te herstellen, zodat zo min mogelijk (water)schade intrekt. Zelfs als het dagelijkse onderhoud goed is, blijft groot onderhoud af en toe nodig. Natuursteen slijt en voegen en verbindingen komen langzaam los. Ook al was het dagelijkse onderhoud in de afgelopen decennia zeker voldoende, toch is nu groot onderhoud nodig. Daarna kan hij weer decennia mee voor een volgende restauratie nodig zal zijn. Een cyclus die noodzakelijk is om de Domtoren te behouden. 

Eerdere restauraties
Restauraties vonden ook in voorgaande eeuwen al plaats. De eerste restauratie was tussen 1519 en 1525. Na het Rampjaar 1672 en de vreselijke storm van 1674 was er niet voldoende geld voor het dagelijkse onderhoud. De de toren raakte hierdoor in verval. Rond 1833 stond hij zelfs op instorten, maar van 1837 tot 1845 werd de toren weer opgeknapt. In 1901 was een lange en grondige restauratie nodig. Deze duurde tot 1932 door problemen die bij de vorige restauratie niet waren aangepakt en matig onderhoud. In 1975 vond de laatste grote restauratie plaats.

Huidige plannen
De Monumentenwacht Utrecht inspecteert de Domtoren jaarlijks. Op verzoek van de gemeente Utrecht is de Domtoren in 2015 uitgebreider geïnspecteerd aan de binnen- en buitenkant. De Monumentenwacht noemt de onderhoudstoestand van de Domtoren ‘matig’. Daarom is groot onderhoud nodig. Dit is op zich geen verrassing. Naast het normale dagelijkse onderhoud is ongeveer elke 40-50 jaar groot onderhoud nodig.

Op 31 augustus 2017 is een persbericht uitgestuurd met daarin de aankondiging dat het onderzoek naar de restauratie van de Domtoren in september van start gaat. De onderste twee delen van de toren (tot zeventig meter) worden vanaf 11 september 2017 met behulp van een hijskraan onderzocht. Een week later start de bouw van een steiger in de lantaarn van de Domtoren. De lantaarn is het achtkantige deel van de toren, tussen 70 en 95 meter hoog, waar het grootste deel van de restauratie plaatsvindt. De bouw van de steiger duurt ongeveer zes weken. Het restauratieonderzoek is in 2018 afgerond. De restauratie start in januari 2020 en zal duren tot verwacht einde 2024.

Tijdens restauratie zal de Domtoren geopend blijven voor bezoekers. Het onderzoek en straks de restauratie richt zich hoofdzakelijk op de buitenkant van het monument. Het hele restauratie traject vindt plaats in nauwe samenwerking tussen de gemeente Utrecht, eigenaar van de Domtoren, en Utrecht Marketing die de Domtoren exploiteert in opdracht van de gemeente. De restauratie biedt in de komende jaren bijzondere kansen voor extra activiteiten zoals bouwplaats rondleidingen, liftbezoek aan de spits en een uniek inkijkje in wat een restauratie van een ruim zes eeuwen oud monument met zich meebrengt.

Meer informatie over de restauratie en de huidige stand van zaken is te vinden op de website van de Gemeente Utrecht.

 

Stichting Utrechts Eigen Dom

De Dom is van Utrecht, een icoon waarin iedere Utrechter zich herkent. Vijf Utrechters met een hart voor hun stad hebben samen met de gemeente Utrecht het initiatief genomen tot de oprichting van stichting Utrechts Eigendom. Nu de Dom onze hulp nodig heeft, willen zij letterlijk ons steentje bijdragen aan de restauratie van de Domtoren. De stichting doet een beroep op de burgers en de bedrijven in Utrecht om de restauratie van de Domtoren financieel te ondersteunen. De stichting wil de inwoners van Utrecht met elkaar verbinden en betrekken bij het restauratieproject.

Meer informatie over de stichting vind je hier.