Restauratie

De Domtoren is al meer dan 600 jaar oud en staat altijd bloot aan wind, regen, vrieskou en zonnestralen. Het is belangrijk om alle schade zo snel mogelijk te herstellen, zodat zo min mogelijk (water)schade intrekt. Zelfs als het dagelijkse onderhoud goed is, blijft groot onderhoud af en toe nodig. Natuursteen slijt en voegen en verbindingen komen langzaam los. Ook al was het dagelijkse onderhoud in de afgelopen decennia zeker voldoende, toch is nu groot onderhoud nodig. Daarna kan hij weer decennia mee voor een volgende restauratie nodig zal zijn. Een cyclus die noodzakelijk is om de Domtoren te behouden. 

Eerdere restauraties
Restauraties vonden ook in voorgaande eeuwen al plaats. De eerste restauratie was tussen 1519 en 1525. Na het Rampjaar 1672 en de vreselijke storm van 1674 was er niet voldoende geld voor het dagelijkse onderhoud. De de toren raakte hierdoor in verval. Rond 1833 stond hij zelfs op instorten, maar van 1837 tot 1845 werd de toren weer opgeknapt. In 1901 was een lange en grondige restauratie nodig. Deze duurde tot 1932 door problemen die bij de vorige restauratie niet waren aangepakt en matig onderhoud. In 1975 vond de laatste grote restauratie plaats.

Huidige plannen
De Monumentenwacht Utrecht inspecteert de Domtoren jaarlijks. Op verzoek van de gemeente Utrecht is de Domtoren in 2015 uitgebreider geïnspecteerd aan de binnen- en buitenkant. De Monumentenwacht noemt de onderhoudstoestand van de Domtoren ‘matig’. Daarom is groot onderhoud nodig. Dit is op zich geen verrassing. Naast het normale dagelijkse onderhoud is ongeveer elke 40-50 jaar groot onderhoud nodig.

Wil je meer weten over de restauratie en alle werkzaamheden? Bezoek de website van de Gemeente Utrecht.