Delen > 1521 - 1421

In 1505 kreeg de toren als het ware zijn stem: 13 monumentale klokken worden gegoten waarvan er nog altijd 7 aanwezig zijn. Eén van de grootste klokken werd de Martinusklok, vernoemd en gewijd aan de stadspatroon van Utrecht. En bovendien de naamgever van de toren, want wist je dat de Domtoren eigenlijk de Sint Maartenstoren heet? De klokken speelden en spelen een belangrijke rol in het (kerkelijke) leven van de stad. Tot op de dag van vandaag geven de klokken uiting aan momenten van vreugde, verdriet, herdenking of viering. Zoals Sint Maarten zijn mantel deelde met een bedelaar, zo deelt de Domtoren zijn klokkengelui met de stad.

Meer over de geschiedenis van de Dom

Wijkvideo: Zuilen

Ter ere van de zeven eeuwen van de Domtoren, gaan we in zeven maanden naar zeven wijken in Utrecht voor mooie verhalen! In november staat het thema 'Delen' centraal. Zuilen is een wijk waar veel wordt gedeeld; kennis over haar geschiedenis in het Zuilens Museum en creativiteit en ruimte wordt op de bijzondere locatie de Nijverheid gedeeld. 

Wist je dat de Domtoren...

...eigenlijk de Sint Maartenstoren heet? Vernoemd naar de beschermheilige van de stad Utrecht: Sint Maarten. De Domtoren heeft dan ook geen haan als windvaan maar een afbeelding van Sint Maarten.