Juli - Verandering (1921-1821) - Ontdek wat er deze maand te doen is!

In juli gaan we weer een eeuw terug en belanden we in de periode 1821-1921. De tijd van 'Verandering'. Deze eeuw staat daarom in het teken van 'Verandering'; Utrecht veranderde en de opvatting over oude gebouwen als de Domtoren uiteindelijk ook. Nu vinden we het vanzelfsprekend dat monumenten behouden blijven. Zal dat altijd zo blijven? Kijk hieronder mee naar belangrijke gebeurtenissen en verhalen uit die tijd en houd de activiteiten in de gaten!

Verandering > 1921 - 1821

De Domtoren slopen, kun je je dat voorstellen? Waarschijnlijk niet en toch was dit in 1830 een serieuze optie. De middeleeuwse toren kwam begin 19e eeuw in het beheer van de stad en verloor daarmee z’n primaire functie als kerktoren. Na 500 jaar provisorisch onderhoud bleek hij in zeer slechte staat. Repareren was duur, te duur misschien wel. Gelukkig bleek een sloop nog kostbaarder, waardoor de Domtoren alsnog gedeeltelijk werd hersteld.

Dat gold niet voor de middeleeuwse ommuring van Utrecht. Die werd in dezelfde periode gesloopt om ruimte te maken aan de stad van de toekomst. Het aanzien van de stad veranderde er aanzienlijk door. Pas in de loop van deze 100 jaar ontstond het besef dat je niet alles wat geen functie meer had zomaar moest slopen maar dat je dit ook juist kon behouden. Dat leidde uiteindelijk tot de eerste grote restauratie vanaf 1901. ?

Wist je dat...

op 3 juli 1889 de (paarden)tramlijn onder de Domtoren door geopend werd? Utrecht groeide in rap tempo en daar hoorde ook ‘modern’ openbaar vervoer bij. De tramlijn werd later vervangen door een buslijn. Tot 2003 reed deze nog onder de toren door.

Wijk: Wittevrouwen

Deze maand zijn we in Wittevrouwen! De eerste wijk die buiten de Singel is gebouwd... We spraken Cor en Lien die al hun hele leven in deze veranderende wijk wonen.

Wist je dat..

op 29 november 1836 een hevige storm een deel van de lantaarn verwoest en het gewelf gedeeltelijk laat instorten? Het is niet de enige keer in 7 eeuwen dat Domtoren en -kerk door weersomstandigheden beschadigd raakten.