SPREEKBEURTENPAKKET

Ben jij op zoek naar een leuk onderwerp voor je spreekbeurt? Download ons spreekbeurtpakket hier:

Noem je mij Dom?
Praktische Informatie

Beleef en leer bij de Domkerk en de Domtoren
Het Noem je mij Dom? bezoek bestaat uit 2 delen: een beklimming van de Domtoren en een ontdekkingstocht door de Domkerk. Beide bezoeken zijn inhoudelijk aan elkaar gekoppeld. De leerlingen maken kennis met (religieus) erfgoed en komen meer te weten over de geschiedenis van hun eigen stad en omgeving.

Programma op de dag zelf
09:45 uur: Bezoek aan Domtoren - start bij ingang toren, Domplein 21
10:45 uur: Korte pauze / Wissel
11:00 uur: Bezoek aan Domkerk - start aan overkant plein
12:00 uur: Einde

Praktische informatie

  • Het is belangrijk dat per groep minstens één begeleider op de 10 leerlingen mee de toren op en de kerk in gaat. Kunt u  alle begeleiders van te voren vertellen dat  zij in de kerk gevraagd worden om te helpen bij de opdrachten die de leerlingen in groepjes uitvoeren?
  • Het opdrachtenboekje wordt voorafgaand aan de rondleiding aan de leerlingen uitgereikt.
  • Wilt u ervoor zorgen dat alle leerlingen een potlood of een pen bij zich hebben tijdens de excursie?
  • Lees voorafgaand aan uw bezoek de huisregels van de Domtoren.
  • In de kerk en toren wordt van de kinderen verwacht dat ze zich respectvol gedragen en de aanwijzingen van de rondleiders volgen.
  • Bereid het bezoek voor aan de hand van het Noem je mij Dom? Lespakket.